Home » , » NUBUAT TENTANG MESIAS

NUBUAT TENTANG MESIAS NUBUATAN TENTANG MESIAS
Oleh : Dkn. Sis Bambang
 


Untuk memperingati serta merayakan NATAL, perlulah kiranya kita mengetahui tentang Nubuatan yang tercatat dalam Alkitab.

    Nubuatan tersebut dapat kita perhatikan melalui catatan dalam Alkitab sebagai berikut :
1.    Tentang janji POKOK tentang keselamatan (Kejadian 3:15)
    “Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya; keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya”.

2.    Tentang KENABIANNYA  (Ulangan 18:18) :
    “Seorang nabi akan Ku bangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh     firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya”.

3.    Tentang : Tempat (kota) kelahiranNya  (Mikha 5:1) :
    “Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit     bagi-Ku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala”. (500     tahun sebelum Masehi)

4.    Tentang Kelahiran MESIAS (Yesaya 7:14) :
    “Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda: Sesungguhnya, seorang         perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia         Imanuel”.

5.    Tentang Kasih dan KuasaNya (Yesaya 9:1; 1:6) :
    “Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar; mereka yang diam di negeri         kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak, dan sukacita yang         besar; mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di     waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si         penindas telah Kaupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-        derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk     kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya         disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan     damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam     kerajaannya, karena ia         mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya.         Kecemburuan TUHAN semesta alam akan melakukan hal ini”.

6.    Tentang Penderitaan dan KematianNya (yesaya 52:13-15) :
    “Sesungguhnya, hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang     akan tertegun melihat dia -- begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak     manusia lagi – demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya     melihat dia; sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar     akan mereka pahami”.

(Yesaya 53:1-5) :
“Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan TUHAN dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan TUHAN dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan; ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita; ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh”.